INFORMATIE  INNOVATIE  INSPIRATIE  INVITATIE

Themater-anders: 1 december 2021

Over corona-gesproken

WAAR GAAT HET OVER?

 

Mini-themater: Over corona-gesproken

 

Op 1 december a.s. spreken wij met elkaar over corona. Hoe wij hiermee zijn omgegaan; wat de effecten van deze crisis waren en zijn en vooral wat het voor eenieder persoonlijk heeft betekent en mogelijk nu nog betekent. Inloop vanaf 19.15 uur; aanvang 19.30 uur eindtijd maximaal 22.00 uur.

 

Het is anders dan anders; vandaar ook de naam Mini-themater. Eerst en vooral is het een interactieve avond. Dat wil zeggen dat het niet een avond is waar allerlei sprekers langskomen om hun licht te laten schijnen op een bepaald thema (ouder worden, wonen in Capelle). Deze avond is anders. Wij proberen als bestuur eens een andere (kleinere - ‘mini’) opzet. Vandaar ook dat het dit keer in de kleine zaal van het Isala-theater zal plaatsvinden en maximaal ook maar zo’n 50 -60 personen aanwezig kunnen zijn. Het moet een avond worden waar de aanwezigen met elkaar spreken over zaken rond het thema van de coronacrisis en wat hen daarbij bezighoudt. Interactie staat centraal en dus niet ‘zitten en luisteren’.

 

Op voorhand willen wij hier al wel aangeven dat wij er geen avond van zullen maken waarbij het QR-beleid e.v. ter discussie wordt gesteld. Ook is het geen avond om het overheidsbeleid te beoordelen. Ook goed om te weten: alle aanwezigen zullen – als de regels dat op dat moment nog aangeven – gewoon over de passende vaccinaties moeten beschikken.

 

Gezien de beperkte capaciteit van de zaal moeten wij een selectie maken van de aanmeldingen. Dus meld u snel aan voordat er geen plek meer is.

 

Graag tot 1 december. Wij hopen dat u erbij bent, maar weet wel dat dan ook van u een actieve bijdrage in de discussie wordt verwacht. Bij uw aanmelding gelieve aan te geven over welk onderwerp u wilt spreken.

 

Met Inspirerende groet,

Bestuur Stichting Themater

Alida Vreden-Cyrus, Yole Rizzo, Pieter van Keulen,

Lex Cachet, Pouria Taghavi, Menno van Duin, Willem Groenendijk

TERUG NAAR HOME

TERUGBLIK VORIGE THEMA'S